СТРАНИЦИ

European University INGENIUM

обща снимка на студентите участници в лятното училище

Студенти и преподаватели от МУ – София участваха в лятното училище по здраве, благосъстояние и технологии в Пескара, Италия

Втората част от първото лятно училище INGENIUM Senior се проведе в Университета „Г. Д’Анунцио”, с участието на докторанти и преподаватели и бе фокусирана върху здравето, благосъстоянието и технологиите.

Лятното училище се състоя в италианския град Пескара и даде възможност на преподаватели, изследователи и студенти от различните страни да обменят знания, идеи и най-добри практики, както и да общуват и да си сътрудничат с колеги от 10-те партньорски институции.

От МУ-София във форума участваха проф. Валентина Петкова, дфн, зам.-ректор по наука и акредитация, проф. Каролина Любомирова, дм, зам.-ректор по учебната дейност  и зам.-деканът по учебната дейност- чуждестранни студенти на МФ проф. д-р Лазар Желев, дм. Те се включиха в семинара на Staff Academy за споделяне, демонстриране и трасфер на избрани иновативни педагогически методологии от партньорските университети.

Събитието „10 дни на INGENIUM – здраве, благополучие и технологии“ включваше технически презентации, семинари и панелни дискусии по широк кръг от теми, свързани със здравето, благосъстоянието и технологиите.