СТРАНИЦИ

НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ НА ЕСН БЪЛГАРИЯ: Студенти помагат на студенти – достъпно образование за млади хора с увреждания

Проектът „Студенти помагат на студенти – достъпно образование за млади хора с увреждания“ цели да набележи конкретни проблеми, свързани със затруднението и пречките пред хората с увреждания да следват висше образование в България. Това начинание е от изключително значение, тъй като се свързва с дейностите, които ЕСН развива на международно ниво, които придават един по-включващ и приобщаващ облик на Еразъм+ програмата.

Търсим няколко мотивирани доброволци от Медицински университет – София, които да помогнат в трасирането на достъпността на нашия университет. Това ще се случи посредством подбран маршрут из кампуса, по който заедно с групата доброволци от МУ-София ще преминем, набелязвайки достъпността на университета ни.

Дата на провеждане:

Планира се провеждането на проучвателния обход да се случи на 06.10.2020 г.,  а часът на провеждане, ще се съобразим с графика на желаещите доброволци. Самият проучвателен обход няма да отнеме повече от 2 часа.

Във връзка с организацията на проучвателните обходи, разходите по транспорт, разпечатване на материали и напитки ще бъдат покрити от бюджета на проекта. Всички участници ще получат сертификат за участие.

За подробности по проекта и записване ТУК

Координационен екип на проекта:

Мадлен Васева и Атанас Тошев, ESN Bulgaria

www.esnbg.org

Атанас Тошев

Project Coordinator

projects.esnbg@gmail.com

Мадлен Васева

Project and Event Coordinator

(ESN Sofia University)

madlen.vaseva@gmail.com