СТРАНИЦИ

ТЪРГОВЕ ПО ЗДС

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост с площ от общо 2 кв.м. МК „Йорданка Филаретова“

Вижте търга от ТУК