СТРАНИЦИ

ТЪРГОВЕ ПО ЗДС

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост с площ от общо 2 кв.м.

Площ от общо 2 кв.м. (1 кв.м. + 1 кв.м.) за разполагане на 2 /два/ броя вендинг машини: една кафе машина и една за пакетирани храни, вода и газирани напитки, находяща се във фоайето на първия етаж в сградата на МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр. София, ул. „Йорданка Филаретова” № 3.

Начална месечна наемна цена: 300.00 лева без ДДС

Срок на наемане: 1 година

Цена на тръжна документация: 12 лева с ДДС

Депозит за участие: 50 лева

Краен срок за закупуване на тръжна документация: 23 март 2021 г.

Краен срок за подаване на оферти: 24 март 2021 г.

Търгът ще се проведе на 25.03.2021 г. от 10:00 часа в стая 101 на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – гр. София, ул. „Йорданка Филаретова” № 3.

Информация може да се получи всеки работен за МК ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 14:30 часа на тел. 02/91 546 21 или на адрес: гр. София, ул. „Йорданка Филаретова” № 3, ет. 1, стая № 101.

Тръжна документация се закупува след предварителна еднодневна заявка на горепосочените телефон или адрес.

Оглед се извършва след закупуване на документацията по ред описан в нея.