СТРАНИЦИ

Тематични уебинари на Clarivate Web of Science през месец ноември 2020 г.

Поредица от тематични уебинари организира през месец ноември Clarivate Web of Science :

Уебинар, посветен на приложението EndNote 20.

Експерти на Кларивейт ще представят на потребителите на приложението новия дизайн на интерфейса, възможностите за подобрено четене на PDF и подобренията на работния процес.

Уебинарът ще започне 12:00 българско време на 18 ноември.

Тук може да се регистрирате!

Представяне на обновената Web of Science

Ще бъдат представени последните подобрения и функции, добавени към новата платформа Web of Science, включително подобреният потребителски интерфейс и работни потоци, по-бързото зареждане на страници и др.

Уебинарът ще започне 12:00 българско време на 19 ноември.

Тук може да се регистрирате!

По-добър анализ чрез нормализиране на данните

Тематичният уебинар ще предостави повече информация за нормализирането на данните и как то може да бъде приложено за идентифициране на тенденции.

Броят на цитираните материали не е достатъчен, за да се добие цялостна представа по определена тема. Нормализацията на данните предоставя контекст за броя на цитиранията – от датата на публикуване на хартия и вида на документа, до честотата на цитирането, свързана с конкретна работа в тази област и др.

Уебинарът ще започне 14:00 българско време на 25 ноември.

Регистрация може да направите ТУК