СТРАНИЦИ

Тематични уебинари на Елзевир специално за българската научна и академична общност

В периода март-юни 2021 г. Радостина Иванова, представителят за България на издателството Elsevier (Елзевир), ще води тематични уебинари, които имат за цел да предоставят не само актуална информация, но и да дадат практически съвети и насоки как българските учени да се възползват най-успешно от възможностите, които издателството и базите данни на Елзевир предлагат.

Elsevier (Елзевир) е издателство, специализирано в публикуването на научна литература, като обемът на неговата продукция се оценява на 1/4 от всички статии, издавани в академичните периодични издания. Поддържа своя собствена база данни (Scopus), чрез която са достъпни около 10 милиона публикации.

Елзевир подготвя поредица от уебинари специално за българската научна и академична общност.