СТРАНИЦИ

Трета международна Еразъм седмица: „Managing Health Education Services”

Факултетът по обществено здраве и Медицински Колеж „Йорданка Филаретова” съвместно с отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” към МУ-София организираха ежегодното събитие „3та Международна Еразмъм седмица” под наслов „Managing Health Education Services”в периода 07-11.10.2019год.

Участниците в събитието бяха от над 10 различни университети и държави в направленията обществено здраве,здравни грижи,кинезитерапия,рехабилитация и др.,включващи:Гърция,Латвия,Чехия,Обединени Арабски Емирства,Полша,Португалия и Южна Африка. В програмата на събитието бяха заложени множество лекции,семинари,посещения на базите на МУ-София,срещи и социална програма.