СТРАНИЦИ

ТЪРГОВЕ ПО ЗДС

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „Помещение”, с предназначение за книжарница

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост:

„Помещение”, с предназначение за книжарница с ползваема площ 25,20 кв.м., находящо се на I-ви етаж , във входното фоайе на сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1.

Прочетете повече : Обява за търг – книжарница