СТРАНИЦИ

ТЪРГОВЕ ПО ЗДС

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ – ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на част от имот публично държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ – ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“, подходящ за провеждане на физически мероприятия, в часове извън работното време, с площ от 180,00 кв.м., находящо се в сградата на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ-София, с адрес: гр. София, ул. „Йорданка Филаретова“ № 3.

Начална цена за 1 /един/ час: 5.36 лв. без ДДС

Срок на наемане: 2 години

Прочети повече: Обява за търг – медико-санитарен магазин