СТРАНИЦИ

ТЪРГОВЕ ПО ЗДС

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ по реда на ЗДС за  отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „Помещение –търговски обект”

„ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ по реда на ЗДС за  отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „Помещение – търговски обект”, за предоставяне на услуги за извършване на комунални плащания, платежни услуги и парични преводи, с ползваема площ 7,08 кв.м., находящ се на I-ви етаж, в подколонното пространство, в непосредствена близост до централния вход на сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1.“

За да видите Обявата и Заповедта натиснете 

  1. Обява
  2. Заповед №РК36-2715