СТРАНИЦИ

УЧАСТИЕ В ОСМОТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА НА СТУДЕНТИТЕ ФРАНКОФОНИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

МУ-София съобщава, че 8-то издание на Фестивала на студентите франкофони от Централна и Източна Европа ще се проведе за първи път в България, в град Пловдив, Европейска столица на културата за 2019 година. Фестивалът ще се проведе в периода 01-05 юли 2019г., пет дни, в които студентите ще бъдат ангажирани в различни ателиета по интереси, резултатите от работата, в които ще представят по време на гала спектакъл последната вечер.

Кандидатите от МУ-София трябва да говорят френски език, ниво Б2, а необходимите документи за кандидатстване са: автобиография, уверение за успех и че са записани в университета. Срокът за онлайн кандидатстване е до 8 март 2019г. Критериите за избор са: наличие на извънучебни дейности и общ успех от следването. На избраните участници ще бъдат поети разходи за транспорт, застраховка, настаняване и хранене.

Повече информация и онлайн кандидатстване може да намерите на следния линк: ТУК