СТРАНИЦИ

Удължаване на срока за подаване на проектни предложения в конкурсите по програма Southeast Asia-Europe JFS

Фонд „Научни изследвания“ информира, че съгласно решение на Управтелния комитет по програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS) се удължава срокът за подаване на проектни предложения в двата текущи конкурса, както следва:

5th JFS Call (S&T):

  • Инфекциозни заболявания (включително COVID 19)
  • Нанотехнолотии

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 15 декемви 2020 г.

6th JFS Call :

  • Дигитално здраве (включително инфекциозни заболявания)
  • Биоикономика

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 15 януари 2021 г.

Допълнителна информация относно условията за участие в двата конкурса можете да намерите на следния адрес ТУК

Новината за удължения срок ТУК