СТРАНИЦИ

Университетски проекти, финансирани от Френски институт в България

Конкурс за набиране на проектни предложения в университетската и научната област за 2021 г. открива отделът за университетско и научно сътрудничество – Френски институт в България.

За одобрените проекти ще бъде отпусната субсидия от Френското посолство в България. Всички дисциплини са допустими.

Формулярът може да се попълни на френски или на български език.

Краeн срок за кандидатстване ( етап n°1) : 30 април 2021 г.

Документите ще се подават в сканиран вид към Отдела за университетско и научно сътрудничество, на следните адреси: svetoslav.milanov@institutfrancais.bg с копие до iva.debrenlieva@institutfrancais.bg

формуляр за кандидатстване