СТРАНИЦИ

Условия за прием на студенти от чужбина за КСК 2021-2022

АС утвърди и график за прием на чужди граждани за студенти в  Медицински университет – София за уч. 2021/ 2022 г.

Прием на лица, граждани на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария:

Срок за прием на документи: от 15.07.2021 г. до 08.09.2021 г. Конкурсен изпит по английски език, биология и химия – 11.09.2021 г. / събота /

Обявяване на резултатите от конкурсния изпит – 13 .09.2021 г.

Забележка: При положение, че един от компонентите на изпита не е положен успешно, изпитът се счита за неиздържан.
Резултатите от  писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка!

Класиране –    14.09.2021 г. 

Прием на чужди граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария / трети страни /:

Прием на документи: от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г.

Конкурсен изпит по английски език, биология и химия на английски език-  09.10.2021 г. само за кандидати, които са получили виза тип D и са пристигнали в страната до 07.09.2021 г. Пристигналите след тази дата се записват в подготвителна учебна година в Департамент по езиково обучение и спорт / ДЕОС / към Медицински университет  – София  на английски език или на български език според желанието им.

Обявяване на резултатите от конкурсния изпит –   11.10.2021 г.   

Начало на учебната година за студентите, които се обучават  на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация– 25.10.2021 г. 

Зимен семестър на уч. 2021/ 2022 г.:  25.10.2021 г.- 11.02.2022 г.

Такси  за административни услуги за прием на чужди граждани:

Такса за подаване на документи – 70 лв. Внася се в касата на МУ- Ректорат.

Цена на Учебно ръководство за самоподготовка по биология и химия – 30.00 лв. Внася се в касата на МУ- Ректорат.

Такса за конкурсен изпит по английски език, биология и химия – 400 лева. Внася се в касата на ДЕОС.

Писмените работи се проверяват и оценяват от комисия от двама преподаватели на ДЕОС.

*Ректорът на МУ- София няма да сключва договори с фирми и с физически лица за набиране на студенти за уч. 2021/ 2022.