СТРАНИЦИ

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ!

 Уважаеми студенти,

Заради възникнали редица въпроси, свързани с необходимостта от генериране на служебни университетски имейли за достъп до дистанционно обучение през зимния семестър на учебната  2020/21 година Ви уведомяваме, че се събира информация за български студенти с ЕГН или ЛНЧ.

Събираните данни ще се използват за създаване, идентификация на персонален студентски акаунт към МУ-София и обратна връзка.

В настоящия момент се набира информация и тече регистрация за студенти от ФФ и ФДМ.

Стартирането на същата процедура за останалите факултети и звена предстои.