СТРАНИЦИ

Връщане към присъствено обучение в МУ-София, при определени условия

Във връзка с наложените мерки за ограничаване на пандемичната вълна и специалните изисквания, свързани с това, МУ-София дава възможност за провеждане на присъствено обучение на своите студенти, считано от понеделник- 25.10. 2021 г., гласи нова заповед на ректора.

Достъп до занятия ще се осъществява само ако 100% от персонала и студентите в съответния учебен обект,  е ваксиниран или преболедувал COVID-19 или разполага с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта изследване. За целта се представят валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.

За валидни ще се считат и и цифровите COVID сертификати на ЕС, включително и незавършен ваксинационен курс с двудозова ваксина.

До 11.11.2021 г. включително, се дава възможност желаещите студенти и преподаватели да се ваксинират. В периода преди тази дата Медицински университет – София ще създаде възможност за провеждане на 4 антигенни тестове на студент и съответно на 2 антигенни теста на преподавател. Същите ще се осигуряват в предварително определен пункт на територията на МУ – София, за който очаквайте повече информация на сайта.

Езиковото обучение в ДЕОС продължава да е неприсъствено.

Разяснение:

– цифровите COVID сертификати на ЕС за преболедуване и аналогичните на тях документи за преболедуване се считат за валидни от 11-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест за COVID-19; 

–  цифровите COVID сертификати на ЕС за ваксинация се считат за валидни, както следва: 

–  цифровият COVID сертификат на ЕС за завършен ваксинационeн курс с еднодозова ваксина – от датата на поставяне на ваксината; 

–  цифровият COVID сертификат на ЕС за завършен ваксинационен курс с двудозова ваксина – от датата на поставянето на втората доза от ваксината; 

– цифровият COVID сертификат на ЕС за незавършен ваксинационен курс с двудозова ваксина – за срок до 30 дни от датата на поставянето на първата доза от ваксината.