СТРАНИЦИ

Втора международна Еразъм седмица: Иновации в обучението по обществено здраве

Факултетът по обществено здраве и Медицинският колеж „Йорданка Филаретова“,  със съдействието на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ към Медицински Университет-София организираха втората международна Еразъм седмица, на тема: “Иновации в обучението по обществено здраве”,  в периода 01-05 октомври 2018 год. Целта на събитието беше да се разширят международните връзки, да се установят нови контакти и да се споделят най-добрите преподавателски практики в сферата на общественото здраве и медицинското обслужване.

В събитието взеха участие 26 преподаватели от различни университети от държавите:Полша, Литва, Италия, Румъния, Португалия, Хърватия, Естония, Латвия и Финландия. За първи път взеха участие и колеги от университети извън Европейския съюз, а именно Македония и Индонезия. В програмата на събитието бяха заложени различни мероприятия, в това число: презентации, работни семинари на различни теми и обособена Еразъм среща, с академичните координатори на факултетите, с цел разширяване на международните контакти.

Организирани бяха и социални събития, като “Meet me with your country”,  културна програма с посещение на туристически забележителности в София и околностите.