СТРАНИЦИ

ТЪРГОВЕ ПО ЗДС

Заповед за класиране: „Помещение“ с предназначение за книжарница

За класиране на участниците и определяне на наемател на обособена част от имот публична държавна собственост: ..ПОМЕЩЕНИЕ  с предназначение за книжарница, в сградата на Медицински факултет по дентална медицина при  МУ-София.

Заповед за класиране: ТУК