СТРАНИЦИ

ДЕВЕТНАДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗАРАДИ КОИТО ИСКАМ ДА УЧА В МУ-СОФИЯ

1. Медицински университет – София е най-стария и най-големия медицински университет в България. Той е с 96 годишна история и с богат опит и традиции в обучението на български и чуждестранни студенти. Той е държавен университет акредитиран от НАОА на Република България.

2. Студентите завършили успешно МУ – София получават Европейско дипломно приложение, което им гарантира признаване на дипломите в страните от ЕС и ЕИП.

3. Университета има четири факултета – медицински,факултет по дентална медицина , фармацевтичен, факултет по обществено здраве, филиал в гр. Враца и медицински колеж.

4. В Медицински университет-София се обучават студенти в степените – професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор във всички професионални направления и специалности

5. Университетът  е бил винаги на първо място в официалната рейтингова класация на МОМН по всички професионални направления – медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве и здравни грижи.

6. В университета има преподаване на английски език с богати традиции от над 15 години по медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве  и здравен мениджмънт, управление на здравните грижи, медицински сестри, акушерки и специалностите в медицинския колеж.

7. Таксите за обучение на чуждестранните студенти са едни от най-ниските в Европа

8. Университета предоставя общежития в стая за двама души на всички свои студенти на цена около 50 евро на месец./ включени: ток, вода, парно , охрана/

9. Храната в студентските столове на МУ –София е около 3 евро на ден./ обяд и вечеря/

10. В Университета са въведени програмите Сократ и Еразъм и се осъществява обмен на студенти и преподаватели с други Европейски университети.

11. В МУ – София е въведена European Credit Transfer System / ECTS/, която позволява широка мобилност на студентите.

12. Медицински университет –София организира ежегодно за своите студенти зимни и летни лагери на планина и море.

13. Нашите студенти ползват  най-големите и най-добрите многопрофилни болници в София за практическа подготовка и обучение.

14. Преподаването в Университета се осъществява от високо квалифициран академичен състав – 1472 преподаватели – академици, член – кореспонденти, професори, доценти и асистенти.

15. По научна продукция в областта на медико-биологичните науки нашия университет е безспорен лидер в страната.

16. В МУ –София се обучават над 7100 студенти, от тях 2400 чуждестранни от 58 държави в света..

17. Медицински Университет – София има изнесено обучение / франчайз/ в няколко Европейски държави.

18. Университета се намира в центъра на гр. София с отлични транспортни връзки.

19. Медицински университет – София се грижи за своите възпитаници чрез Центъра за кариерно развитие, който помага за успешната им реализация