СТРАНИЦИ

Идентификация на писмените работи от конкурсните изпити

В съответствие с член №26 от Правилника за прием на студенти в Медицински университет-София за учебната 2024/2025 година, кандидат-студентите имат възможност да идентифицират писмените си работи от редовните конкурсни изпити по биология и химия лично /с документ за самоличност/
Това може да стане на 10.07.2024 г. в сградата на НЦОЗА /Центъра по хигиена/ – бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15 на етаж 12, зала 6 от 9.00 до 13.00 ч.
Според чл. 27 от Правилника, резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.