СТРАНИЦИ

КЛАСИРАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЯТА НА МУ-СОФИЯ

Класираните първокурсници, ще могат да се настаняват в съответния блок на База СОССБОС на 03.09, 04.09, 05.09 и 07.09.2018 г. в часовия диапазон от 09:00 ч. до 16:30 ч. Необходими ще са им 2 броя снимки – паспортен формат.

Студентите, приети да се обучават в платена форма през учебната 2018/2019, както и студентите от 2 до 6 курс, желаещи да ползват общежитията на МУ-София ще могат да подават своите документи на 03.09, 04.09 и 05.09.2018г в блок 40Б на База СОССБОС в часовия диапазон от 09:00 ч. до 14:00 ч. Необходими ще са им: заверено уверение от съответния Деканат и два броя снимки – паспортен формат. Същото важи и за студентите от други висши учебни заведения, желаещи да ползват общежитията на МУ-София.

Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се ще заседава на 03.09, 04.09 и 05.09.2018 г. в блок 40Б на База СОССБОС от 10:00 до 14:00 часа.
Класиране за общежития за учебната 2018-2019