СТРАНИЦИ
лого на ФФ

Международна магистърска програма на Фармацевтичен факултет, МУ-София по Оценка на здравни технологии с фармакоикономика

Фармацевтичен факултет на МУ-София предлага 3-семестриална межуднародна магистърска програма по Оценка на здравните технологии (ОЗТ) с фармакоикономика, преподавана на български и английски език. Програмата е предназначена за магистри по медицински специалности /медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве, здравен мениджмънт/ и магистри по химия, биология, биотехнологии, икономика и право, работещи в областта на здравеопазването. В обучението са включени водещи чуждестранни преподаватели от Великобритания, Нидерландия, Полша, Гърция, както и редица водещи български преподаватели и експерти в областта.

Магистърската програма предоставя знания за разбиране на различните аспекти на теорията на процеса, методите за оценка и приложение на оценката на здравини технологии, от оценката на установени технологии до оценка на пазарната реализация на новите технологии.

Какво е ОЗТ?

Оценката на здравните технологии (ОЗТ) е мултидисциплинарен процес за събиране на информация за медицинските, социалните и етичните въпроси, свързани с използването на здравните технологии по систематичен, прозрачен, обективен и ясен начин. Предоставя възможност за оценка на здравните технологии, която се отнася до директните и предполагаеми ефекти на тази технология , както и до нейните индиректни и неочаквани последици. Тя има за цел да предостави информация за процеса на вземане на решения в здравеопазването. 

Какво ще получа?

Успешно завършилите кандидати получават диплома за магистър по „Оценка на здравни технологии с фармакоикономика“.

Как да кандидатствам?

Необходими документи:

  • Диплома за завършено висше образование в България – нотариално заверено копие
  • Документ за владеене на английски език
  • Мотивационно писмо

Документите се подават в Деканата на ФФ на МУ-София, ул. Дунав № 2 , ет. 2

Срок за подаване на документи  – 30 Септември

Старт на програмата – 07.10.2023

Административна такса – 70 лв

Такса – 1500 лв/семестър

Контакти:

Тел. 02/9236579

e-mail: dekanat2@pharmfac.mu-sofia.bg