СТРАНИЦИ

ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НОВИ ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ОТ АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА ЛЧХ КЪМ МУ-СОФИЯ

Поредната 3D реконструктивно-възстановителна операция след резекция на долната челюст по повод на доброкачествен тумор беше извършена от доц. Х. Факих от катедрата по Орална и лицево-челюстна хирургия при ФДМ на МУ-София.

Използвани са възможностите на дигитална обемна томография за сегментация и изработване на огледално транслоциран долночелюстен прототип чрез 3D принтер. Тази техника се използва от сътрудници на катедрата от 2011 г. и отличните естетични и функционални резултати окуражиха и други звена със специалисти по ЛЧХ /СБАЛ-ЛЧХ,ЕООД/ да я прилагат от средата на лятото на 2016 г. Техниката и резултата 9 месеца след операцията на доц.

Факих беше показан в сутрешния блок на Нова ТВ на 22.1.2018 г.