СТРАНИЦИ

ОБЯВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ – ФОЗ

Факултет по обществено здраве, Медицински Университет – София обявява прием на документи в периода 20 август – 10 септември 2018 г. за държавна поръчка за специалностите:

  1. Обществено здраве и здравен мениджмънт

Степен бакалавър, редовна и задочна форма (писмен изпит)

  1. Обществено здраве и здравен мениджмънт

Степен магистър, само за първа магистратура (устен изпит-дискусия)

  1. Трудова медицина и работоспособност

Степен магистър, само за първа магистратура (устен изпит-дискусия)

  1. Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност

Степен магистър, само за първа магистратура (устен изпит-дискусия)

 

За повече информация: http://foz.mu-sofia.bg/

Тел. 02/9432304 и 02/9432292