СТРАНИЦИ

ОБЯВА ЗА КАНДИДАТ- СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ВЪВ ФИЛИАЛ ВРАЦА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  – СОФИЯ
ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ” – ВРАЦА

ОБЯВЯВА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

КАНДИДАТ- СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ЗА БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

Редовна форма на обучение. Продължителност на обучението 8 семестъра /4 години/

Специалности: „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Трудотерапия“ и  „Лекарски асистент“

Срок за подаване на документи: от 01.06.2018 г. до 23.07.2018 г.

Необходими документи: Диплома за завършено средно образование – копие и оригинал

Дата за провеждане на изпита за специалност  Лекарски асистент:

Изпит по Биология на 25.07.2018 г. – от 09.00 ч.

Дати за провеждане на изпита за специалностите  „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Трудотерапия“

Изпит по Етика   на: 26.07.2018 г. – от 09.00 ч.

                                    27.07.2018 г. – от 09.00 ч.

Начин на провеждане на изпита:

Биология – писмен тест /Учебен материал по Биология за VІ І І,   ІХ и Х клас/.

Етика – писмен тест  /Учебник „Етика и право” за X клас, издателство „Анубис”, раздел Етика/.


ПРИЕМ ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Задочна форма на обучение

Специалности: „Здравословно и диетично хранене”

Продължителност на обучението:

– 3 семестъра след ОКС „бакалавър” на специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Трудотерапия”, „Лекарски асистент”,  „Кинезитерапия”, „Здравен мениджмънт”, „Трудова медицина и работоспособност”

– 4 семестъра след ОКС „професионален бакалавър” на специалностите „Помощник фармацевт”, „Медицинска козметика”, „Рентгенов лаборант”, „Медицински лаборант”, „Фелдшер”, „Рехабилитатор”, „Инспектор по обществено здраве”.

Необходими документи:

Диплома за завършено висше образование ОКС„бакалавър” или „професионален бакалавър” – копие и оригинал. Лична карта -копие и оригинал.

Класирането се извършва по успеха от дипломата

Прием на документи от 01.06.2018 г. до 23.07.2018 г.

Място за подаване на документи:

гр. Враца, бул.“Втори юни“,  №179,  ет. 2 –  Учебен отдел- тел.092/645176

Работно време – всеки ден от 8,00 до 16,30 ч.