СТРАНИЦИ

Покана към преподавателите в МУ-София за участие в анкета

Всички преподаватели в МУ-София са поканени да участват  в проучване, което има за цел да опише преживяванията и  начина, по който работата в електронна среда и ограниченията в условията на пандемия се отразяват на преподавателите в университетите в професионален план, както и равнището им на преживян стрес и прегаряне. Създателите на анкетата смятат, че преподавателите във ВУЗ биха имали ценни предложения за справяне с проблема и превенция, като планират и да съпоставят резултатите с тези, получени от идентично проучване сред учителите в системата на средното образование.

Инициативата е на екип от Факултета по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“. 
Участието в анкетата е ценно от практическа и превантивна гледна точка, а набирането на повече респонденти ще осигури представителност на резултатите.

Въпросникът е достъпен до 15 март 2022г. на адрес https://survs.com/survey/1vdtstow2t
Резултатите ще бъдат достъпни на 1 май 2022г. на адрес https://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=185