СТРАНИЦИ

ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА УЧЕНИТЕ ОТ МУ-СОФИЯ – НОСИТЕЛ НА „ПИТАГОР“-2018 ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕТО И МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ Е ПРОФ. ЗДРАВКО КАМЕНОВ

Традиционните награди „Питагор“ на Министерството на образованието и науката за съществен принос в развитието на науката бяха връчени на български учени и научни колективи, съобщи пресцентърът на МОН.

Наградите „Питагор“ се присъждат за десети път. Целта им е да се стимулират учените към значими научни постижения и успешна реализация на резултатите от фундаменталните и приложни научни изследвания. Те бяха връчени на български учени, научни колективи и организации в Националния археологически музей.

„В рамките на Председателството обсъждаме активно бъдещето на науката в глобализиращия се и по-динамичен свят, в който живеем. Очакваме науката да даде отговор и решения на предизвикателствата, пред които сме изправени“, е заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той посочи, че страната ни се стреми да увеличава непрекъснато инвестициите за научните изследвания, за да бъде съхранен и развит научният потенциал, както и да бъде обвързана българската наука с важните обществени задачи.

За носител на „Питагор“-2018 за утвърден учен в областта на здравето и медицинските науки, плакет и 8000 лв. единодушно бе избран проф. Здравко Каменов от Медицински университет – София.

Академичният съвет на МУ- София, със свое решение от 27.03.2018 г. утвърди кандидатурата на проф.д-р Здравко Асенов Каменов, дмн от Медицински факултет, за носител на наградата „Питагор“ на МОН от името на МУ- София.

Проф. Здравко Асенов Каменов е ръководител Катедра по Вътрешни болести на Медицински факултет, Медицински университет – София и работи в областта на захарния диабет и свързаните с него ендокринни проблеми и диабетни състояния. За първи път развива нова за България интердисциплинарна област – Сексуална медицина, като въвежда университетски курсове за следдипломна квалификация и други форми на обучение по Сексуална медицина. В периода 2015-2017 г. проф. Каменов има 30 научни публикации с общ импакт фактор 53.6, както и 293 цитата. През посочения период е получил 4 национални и 2 международни награди,  ръководител е на 7 докторанта и 7 специализанта, ръководил и участвал в 4 международни и 11 национални научни проекта и 1 договор с фирма за реализиране на научни продукти. Проф. Каменов има 93 участия в национални и международни научни форуми, член е на редакционните колегии на 7 списания, като също така участва в множество експертни комисии в своята област.

Проф. Каменов развива ново направление на органокините – адипокини, хепатокини, миокини и тяхната роля в различни патологични процеси – затлъстяване, предиабет, диабет, синдром на поликистозните яйчници, хипогонадизъм при мъжете, чернодробна неалкохолна стеатозна болест на черния дроб и др. Създава първия у нас обособен специализиран център за превенция на захарния диабет и неговите усложнения.