СТРАНИЦИ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

На основание чл.21, ал.2 от Закона за висше образование  и решение на Академичния съвет от 26.06.2018 г. Медицински университет – София обявява:

Прием на студенти срещу заплащане по специалностите от професионално направление – Медицина, Дентална медицина, Фармация, Обществено здраве и Здравни грижи за учебната 2018/2019 година.

Кандидатите трябва да са лица, положили успешно съответните приемни изпити в МУ-София и участвали в класирането, но неприети в рамките на определения брой по чл.68 от ЗВО и Решение на МС № 341/21.05.2018 година.

  • подаване на документи – от 06.08.2018 г. – 10.08.2018 г.вкл.

Документи ще се приемат в сградата на Национален център по обществено здраве и анализи, бул.”Акад.Иван Евст.Гешов” № 15, от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

  • такса за подаване и обработване на документи – 70 лв.  

За информация – отдел „Учебен”:

тел: 9152 148, 9152 14