СТРАНИЦИ

ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ НАШИТЕ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ

На 18-ти април 2018 г. във фоайето пред катедрите по Технология на лекарствените средства с биофармация и по Фармакогнозия бяха открити барелефи на двама от най-изтъкнатите преподаватели във Фармацевтичен факултет към Медицински университет, София – професорите Трандафил Трандафилов и Христо Ахтарджиев.

Кратко тържествено слово за жизнения и професионален път на двамат забележителни фармацевти и преподаватели изнесе проф. д-р Рахамин Шекерджийски – декан на Фармацевтичен факултет в периода 1996 – 2000 г, с чиято подкрепа бе осъществено изработването на барелефите.

На събитието присъстваха много бивши и настоящи преподаватели, служители и възпитаници на Фармацевтичен факултет – София и Академичното ръководство на МУ-София. Празненството бе уважено и от представители на военната фармация и фармацевтични производители в България, също възпитаници на факултета.

Проф. д-р Христо Захариев Ахтарджиев (1919-1985) е виден български фармацевт фармакогност. Завършва образованието си във Виена, като внася европейски опит и допринася значително за развитието на българската фармакогнозия. Научните му приноси са свързани с фитохимично проучване на лечебните растения за съдържание на фенолни съединения. Ръководител е на катедрата по Фармакогнозия в периода 1966-1983 г., като негови възпитаници днес продължават традицията на преподаването по дисциплината.

Проф. д-р Трандафил Аркадиев Трандафилов (1907-1978) е изтъкнат български фармацевт технолог. Завършва в Букурещ, където специализира аптечна и промишлена фармация. Основоположник на българската технологична школа. Има научни разработки в областта на технологията и контрола на лекарствени форми. Ръководител на катедрата по Технология на лекарствените средства с биофармация в периода 1947-1972 г.

Радостното събитие е продължение на честванията по случай 75 години висше фармацевтично образование в България, едни от основоположниците на което са проф. Трандафилов и проф. Ахтарджиев.