СТРАНИЦИ

Проектът „Boosting INGENIUM for Excellence“ (BI4E) стартира с Kick-off среща с домакинството на Университета в Руан, Франция

На 7 октомври 2022 г. в Университета на Руан във Франция се проведе първата среща за членовете на екипа на проекта „Boosting INGENIUM for Excellence“ (BI4E).

По време на тази първа среща представителите на екипа на BI4E, представляващи 8-те университета партньори на Алианса INGENIUM, имаха възможността да се запознаят по-добре, да разгледат различните работни пакети и да обсъдят организационните аспекти на изпълнението на проекта. 

Всички партньори се обединиха около идеята на проекта да даде нов тласък на алианса и да го превърне в ефективен инструмент за насърчаване на високи постижения в партньорските институции, със специален фокус върху членовете в така наречените разширяващи се страни Румъния и България.