СТРАНИЦИ

BI4E BOOSTING INGENIUM FOR EXCELLENCE

Проект BI4E (№101071321) BOOSTING INGENIUM FOR EXCELLENCE HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05, HORIZON-CSA

Магдалена Каснакова, PhD

Отдел “Международна интеграция и проектно финансиране”

НОВИНИ