СТРАНИЦИ
Проф. Танкова представя проект BI4E

Информационен ден по проект BI4E в МУ – София

Гости от различни институции, преподаватели и студенти участваха в зелената инициатива „Зелени дни в МУ – София 2023“, която се проведе от 20 до 22 април в чест на Деня на Земята. „Зелени дни“ се организира за първи път като част от зелената политика на университета и обещава да се превърне в традиционен форум, на който всяка година да бъдат обсъждани иновации, нововъведения в обучението, зелени решения и цялостни промени, съгласно политиката на Европейския съюз. Модератор на събитието бе проф. Цветалина Танкова, заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране.

Събитието бе открито лично от ректора на университета акад. Лъчезар Трайков. „В Медицински университет – София се стремим да сме иновативна структура, която в унисон с европейските ценности следва новите тенденции в модерното образование – устойчива зелена политика, дигитализация и технологично развитие. Като част от различни европейски алианси смятам, че нашият университет има точните партньори, от които да почерпи опит, за да изпълним заедно този екологичен преход, към който цяла Европа се стреми“, каза ректорът в поздравлението си към аудиторията.

Акад. Лъчезар Трайков

Част от събитието бе информационния ден за проект „Boosting INGENIUM for Excellence“ (BI4E), част от „Хоризонт Европа“ – рамковата програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021 – 2027 г. С информация за проекта започна вторият семинарен ден, като във форума се включиха и представители на асоциираните партньори от останалите три медицински университета в страната.

Проф. Танкова представи презентация, с която запозна присъстващите с целите на BI4E и неговите работни пакети и представи останалите европейски университети, част от алианса. Тя подчерта значимата роля на проекта да даде нов тласък на алианса „INGENIUM” и да го превърне в ефективен инструмент за насърчаване на високи постижения в партньорските институции, със специален фокус върху членовете в така наречените разширяващи се страни – Румъния и България.

Зам.-ректорът по международно сътрудничество, акредитация и качество на Медицински университет – Варна проф. Тодорка Костадинова представи стъпките по зелена политика и дигитализация, който вече са реализирани в университета. Представителят на Медицински университет – Плевен г-н Христо Дочев  очерта стъпките, заложени в програмата на университета по трансформиране на основната сграда в модерно пространство, изградено съгласно най-новите енергоспестяващи мерки и предвидените зелени площи. Доц. д-р Ангел Джамбов от Медицински университет – Пловдив също представи действията на представлявания от него университет за адаптиране към изменението на климата в контекста на стратегиите на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите за постигане на зелен и дигитален преход.

Специален гост бе доц. д-р Боян Жеков, председател на програма „Хоризонт Европа“ за България, който запозна присъстващите с проектите на програмата в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021-2027г. Изключителен интерес предизвика лекцията на г-жа Кристина Ескенази, председател на управителния съвет на Българския клъстер по здравеопазване и живот, съосновател и член на борда на Българското дружество за биологични науки. Тя говори на тема „Партньорство между университети, общини и индустрия за адаптация към климатичните промени“, като представи иновативни компании в България и подчерта изключителната важност на мултидисциплинарния подход и връзката бизнес – наука.

В последния ден на зеления форум се проведе поход в природен парк Витоша, в който студенти и преподаватели се разходиха по маршрута Драгалевци – Драгалевски манастир – Алекови водопади и се насладиха на прекрасното пролетно време, чистия въздух и обновяващата се природа.

Студенти участници в похода