СТРАНИЦИ

ALLPret

Проект ALLPreT (№101072377), "Allergenicity Prediction Toolbox for novel foods", HORIZON-MSCA-2021-DN-01, HORIZON-TMA-MSCA-DN, REA

Проф. д-р Иван Димитров

Факултет по Фармация, МУ-София

НОВИНИ

МУ-София открива конкурс за проектен докторант в ПН 4.2 Химически науки към катедра “Химия” на Фармацевтичен факултет

Стартира международен проект ALLPreT, насочен към разработване на нови подходи и методи за анализ, позволяващи безопасното въвеждане на нови храни и защита от хранителни алергии.