СТРАНИЦИ

МУ-София открива конкурс за проектен докторант в ПН 4.2 Химически науки към катедра “Химия” на Фармацевтичен факултет

Стартира международен проект ALLPreT, насочен към разработване на нови подходи и методи за анализ, позволяващи безопасното въвеждане на нови храни и защита от хранителни алергии.

Проектът е финансиран от ЕК проект по програма за обучение на докторанти Marie Curie, Horizon Europe.

ALLPreT е продължение на проекта EU COST Action ImpARAS (Подобрена стратегия за оценка на риска от алергенност) (2014-2018) и се осъществява от международен консорциум, обединяващ университети, изследователски институти, болници, пациентски организации и фирми от Австрия, България, Германия, Дания, Люксембург, Нидерландия, Сърбия, САЩ и Франция. 

МУ-София открива конкурс за докторант по проекта ALLPreT – 1 място.

Изискванията към кандидатите и условията за кандидатстване са посочени ТУК

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2022 г.