СТРАНИЦИ

ПРОФ. В. ПЕТКОВА, ЗАМ.-РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПРЕД В. ФОРУМ МЕДИКУС