СТРАНИЦИ

РАЦИОНАЛЕН ИЗБОР НА ОПТИМАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ЛЕЧЕНИЕ В ПЕДИАТРИЯТА

Първата международна научно-практическа конференция „Заедно за децата на България!“ се проведе в периода 14-16.03.2019 г., в гр. Варна, Интерхотел „Черно море“.   Тя бе вдъхновена от новосъздадената Българската асоциация за възрастово-специфични лекарствени форми, чиито създатели са преподаватели на Фармацевтичен факултет при Медицински Университет- София, Университет на традиции и  иновации, винаги на гребена на вълната на световната медицинска и фармацевтична наука и практика.

Международната конференция беше организирана с любезното съдействие на Медицински  Университет – София в лицето на Ректора – Проф. д-р Виктор Златков, дм и Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна в лицето на Ректора Проф. д-р Красимир Иванов, дмн, с активната подкрепа на ПК „Здравеопазване“ към Общински съвет- Варна, под патронажа на кмета г-н Иван Портних.

В работата на конференцията взеха участие изявени специалисти в областта на педиатричната практика от Германия, Великобритания, Сърбия, Македония и Турция.

По време на конференцията бяха представени и  най-новите тенденции в областта на специфичните лекарствени форми за деца, като 3D принтирани таблетки, ородиспергиращи се филми на базата на природни полимери, мини-таблетки, многочастичкови лекарствени форми- пелети и сфероиди, които предстои да навлизат все по-широко във фармацевтичната практика.

Проблемът с рационалното лечение на децата от години се явява наболяла тема не само в национален, но и в Европейски и световен мащаб. Липсата на пазара на специфични педиатрични форми, позволяващи лесно адаптиране към различните възрастови групи води до засилена „off label- извън одобрените показания“ употреба и оттам до потенциални проблеми свързани с ефикасността и безопасността на прилаганата терапия.

Във връзка с текущата ситуация в България и потенциалните комуникационни проблеми  по веригата: родител – лекар- фармацевт – пациент, основна цел на тази първа конференция беше и запознаването на медицинските специалисти и широката публика с възможностите на персонализиран подход в педиатрията и екстемпорално приготвяне на лекарствени продукти в частност, като даде тласък за разработване, приготвяне и предписване на такива продукти и персонализирана терапия, съобразена с конкретните нужди на болното дете.

В резюме, осъзнатата нужда от подобен подход е първата стъпка в дългия път, който следва да се извърви, с цел осигуряване на една модерна, ефикасна, безопасна и рационална терапия за децата на България, заяви проф. Милен Димитров от Фармацевтичен факултет на МУ-София и председател на Българската асоциация за възрастовоспецифични лекарствени форми.