СТРАНИЦИ

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

На четвърти април, сряда Медицински университет – София отбеляза своя Патронен празник. От 2004 година, Международния ден на здравето е приет, както за празник на университета, така и за празник на научно-изследователската и преподавателска дейност.

По традиция тържествата започнаха с поднасяне на венци пред Докторския паметник, след което празника се пренесе като официална церемония в Музикалния театър. Там в присъствието на официалните гости: проф. Любен Тотев (председател на Съвета на ректорите), проф. д-р Генчо Начев (председател на Общото събрание), проф. д-р Владимир Овчаров (почетния ректор), зам. ректорите (проф. д-р Р. Угринов, проф.маг. фарм. В. Петкова и проф. д-р Т. Златанова), декани, зам. декани и ръководители на отделните звена, ректорът проф. д-р Виктор Златков изнесе академично слово, посочвайки наличието на значими количествени и качествени показатели, показващи високо ниво на преподавателската и научната дейност извършвана във висшето училище, което е предпоставка за ново Възраждане на МУ-София като национален и регионален лидер в различните направления на медицинското образование. Прочетени бяха поздравителни адреси от представителите на различни институии.

В най-вълнуващата част на празника, ректорът проф. Виктор Златков връчи годишните награди за научно-изследователска и преподавателска дейност на Медицински университет-София за 2017 г., както следва:

Почетен знак “AESCULAPIUS”,

за принос в развитието на българската медицина през 2017 година на:

 • Чл.-кор. проф. д-р Иван Гергов Митов

Награден знак „PANACEA”,

за особени приноси при реализацията на преподаването, научноизследователската и експертна дейност през 2017 година в:

 • Медико-клинична област на проф. д-р Сабина Захариева Захариева
 • Медико-биологична област на акад. проф. Борис Гоцев Тенчов
 • Медико-социална област на проф. д-р Тихомира Златанова Златанова

Награден знак SIGNUM LAUDIS” на лента,

за особени приноси в развитието на МУ – София на:

 • проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров – Медицински факултет
 • проф. д-р Красимира Борисова Янева-Рибагина – Факултет по дентална медицина
 • проф. Илко Николаев Гетов – Фармацевтичен факултет
 • доц. Цветанка Добрева Живкова – Фармацевтичен факултет

Награден знак SIGNUM LAUDIS” на плакет,

за особени приноси в развитието на МУ – София на:

 • проф. д-р Венета Сашова Божинова-Чамова – Медицински факултет

За първи път бяха връчени обновените наградни знаци „AESCULAPIUS“ и „PANACEA“, дело на младия, но изключително талантлив скулптор Красимир Кръстев-Ломски, ученик на Георги Чапкънов.

 

По времето на събитието чл. кор. проф. д-р Иван Митов (Декан на МФ към МУ-София) отличи преподаватели от Медицински факултет със съответните годишни награди за научно-преподавателска дейност.

Наградата на името на проф. Параскев Стоянов

за значителни приноси в научната и преподавателската дейност в областта на хирургичните науки на:

 • Доц. д-р Георги Асенов Велев – Катедра по хирургия

Наградата на името на акад. Димитър Ораховац

за значителни приноси в научната и преподавателска дейност в областта на фундаменталните науки на:

 • Доц. д-р Райна Цветанова Гергова – Kатедра по медицинска микробиология

Наградата за млад учен на името на акад. Асен Хаджиолов

за значителни приноси в научната и преподавателската дейност:

 • в областта на фундаменталните науки на:
 • Д-р Александър Асенов Илиев  гл. асистент в Катедра по анатомия, хистология и ембриология
 • в областта на клиничните науки  на:
 • Д-р Константин Савов Гроздев – гл. асистент в Катедра по хирургия
 • Д-р Тодор Мирославов Попов – гл. асистент в катедра по УНГ

Студентската награда на името на проф. Асен Златаров

за активно участие в научната и изследователската дейност на:

 • Виктор Митков Костов – студент по медицина в V курс

Наградата за изключителни постижения и цялостен принос в областта на медицинската наука и практика на името на проф.  Стоян Киркович на:

 • Проф. д-р Петър Колев Панчев – Катедра по урология

Празничната вечер завърши с представяне на мюзикъла „БЯГСТВО“ по песни на дует „Авеню“