СТРАНИЦИ

100 годишен юбилей чества Катедрата по съдебна медицина и деонтология на МУ-София

Да отбележат годишнината, на празника дойдоха ректорът на МУ-София проф. д-р Виктор Златков, почетният ректор акад. проф. Владимир Овчаров, зам. ректорът проф. д-р Радомир Угринов, зам.-деканите на Медицински факултет проф. д-р Силви Георгиев и доц. Димитър Буланов, изп. директор на Александровска болница доц. Костадин Ангелов, шефът на СДВР Георги Хаджиев, председателят на Софийския районен съд Александър Ангелов и много медици от София и страната. Поздравителни адреси по повод годишнината изпратиха Президентът Румен Радев, главният прокурор Сотир Цацаров и други.

Катедрата по съдебна медицина е една от първите създадени в Медицински университет, а нейният пръв ръководител проф. д-р Атанас Теодоров-Балан е от най-ревностните деятели за създаването на Медицинския факултет през 1917г., като участва във всички етапи от подготовката и реализирането на тази идея.

След 10.11.1989г. поради промени в законодателството и преобразуването на общинските болници в търговски дружества, прогресивно и до край се разпада създадената в миналото единна съдебномедицинска мрежа в страната с център – Катедрата по съдебна медицина и деонтология на МУ-София, като се закриват и част от създадените съдебномедицинските звена в страната. Същевременно политическата промяна, води до разкриване на нови възможности за професионалните контакти на Катедрата, както със съседни балкански, така и с други страни от ЕС, обърна внимание в словото си ръководителят ѝ доц. Александър Александров.

Той подчерта, че независимо от влиянието на различни школи българската съдебномедицинска наука и експертиза взимат най-доброто от тях и към настоящия момент от своето развитие има собствен съдебномедицински научен и експертен облик, който стои на позициите на строгата научна обективност при изследване и решаване  на задачите на експертизата, без оглед на това, на кого нейните резултати могат да навредят или да помогнат пред съда. Тази позиция  е наследена от основоположникът на българската съдебномедицинска наука и неговите приемници, и остава валидна и непроменена във времето до днес. Това е така, тъй като съдебномедицинската наука е обективна и служи на делото на истината и обществения интерес. Не може да не се изтъкне фактът, че дейността на Катедрата и изградената от нея школа през годините е свързана с подготовката на кадри, и с нейната методология се изграждат и останалите академични съдебномедицински структури в страната – в Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.

Въпреки това, към днешна дата само 47 са останалите в България съдебни лекари в активна възраст. Те изготвят експертизи за побои, изнасилвания, убийства и други престъпления. Още 20 патолози пенсионери им помагат в експертизи по документи. Заради малкото лекари експертизите се бавят, а това бави и делата, обобщи доц. д-р Александър Александров.

Проблемите са много, но колективът на Катедрата по съдебна медицина и деонтология, със силната подкрепа на ръководствата на Медицински университет, Медицинския факултет и „Александровска“ болница е показал характер с усилията и работата си през годините, а преодолените трудности показват качеството, устойчивостта и желанието на експертния екип на звеното за развитие, усъвършенстване, усвояването на нови технологии и прилагането на добрите световни практики, добави доц. Александров.

Приветствия и почетните знаци на МУ-София и МФ поднесоха на юбилярите Ректора на университета проф. Виктор Златков и Зам. декана на факултета проф. Силви Георгиев. Те заедно с директора на Александровска болница доц. К. Ангелов пожелаха на своите колеги да посрещнат този вековен  юбилей удовлетворени от себе си и от извършените дела, защото най-важното за един човек е да има силите да върви по избрания път и да не забравя, че делата са неговото лице пред обществото. В това отношение приятно впечатление на колегията направиха със своите позитивни изказвания към юбилярите, ръководителите на катедри по съдебна медицина и деонтология  от Пловдив  доц. Светлозар Спасов и от Варна доц. Вилиам Доков, както и останалите представители на академичната общност.