СТРАНИЦИ
обща книмка на абсолвентите

107 абсолвенти от Випуск 2024 на ФОЗ получиха своите дипломи

93 магистри и 14 бакалаври от Випуск 2024 на Факултета по обществено здраве „Проф. Д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ получиха своите дипломи на тържествена церемония в Аулата на УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“ на 29.05.2024г..

Официални гости на събитието бяха ректорът на университета проф. Д-р Бойчо Ланджов, главният секретар на МУ-София д-р Видин Кирков, зам.-ректорът по учебната дейност проф. Каролина Любомирова и преподаватели от висшето училище. Водещ на церемонията бе деканът на факултета проф. Александрина Воденичарова.

Ректорът на МУ-София проф. Ланджов поздрави абсолвентите като заяви: „За мен е чест да Ви приветствам по случай дипломирането Ви като възпитаници на Факултета по обществено здраве. Вие преминахте успешно Вашето обучение, за да поемете по своя отговорен, хуманен, професионален път. Учихте се от най-добрите преподаватели и специалисти, трупахте знания и практически опит. Създадохте професионални контакти, приятелства и най-важното – изграждахте се като човеци и специалисти. Поздравявам Ви!“

Поздравление към своите колеги отправи и абсолвентката Паолина Мирчева от специалност „Управление на здравните грижи“, която благодари на преподавателите за техния труд и предадените знания.

Своите дипломи получиха 63-ма завършващи студенти от специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, шестима от специалността „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, четирима от „Управление на клинични изпитвания“, 8 – „Трудова медицина и работоспособност“, 12 магистри от „Управление на здравните грижи“ и 14 бакалаври от същата специалност.