СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Уведомяваме Ви, че на 11.01.2021 г. / понеделник  / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София.

Поради епидемичната обстановка в страната, заседанието ще се проведе онлайн в платформата  Google  meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.

Заседанието ще протече при  следния Дневен ред:

  1. Вземане на решение за увеличаване на работните заплати в съответствие с действащия КТД.   
  2. Вземане на решение за отчисление от приходите на звената за 2020 г., платими през 2021 г.
  3. Обсъждане и вземане на решение за промени в приема на студенти по     специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за уч. 2021/ 2022 г. в     условията на епидемия.            
  4. Разни