СТРАНИЦИ
празна класна стая

20 май ще е неучебен ден в МУ-София

Във връзка с решение на Съвета на ректорите на висшите училища в България от 17.05.2024г., ректорът на Медицински университет-София обявява 20 май 2024г. (понеделник) за неучебен ден с изключение на дейностите с неотложен характер.