СТРАНИЦИ

350 специалисти събра Третата педиатрична среща

Близо 350 медицински специалисти взеха участие в Третата педиатрична среща под надслов „С грижа за децата“. Престижното събитие се състоя по инициатива на Катедра Педиатрия на Медицинския университет-София, съвместно с Фондация „Знанието дарява живот“.

Тридневният форум събра на едно място водещите специалисти в различните области на детското здравеопазване, а акцент бяха добрите практики и мултидисциплинарният подход в педиатрията. Конференцията бе насочена към педиатри, неонатолози, общопрактикуващи лекари, специализанти и докторанти по педиатрия, фармацевти и специалисти по здравни грижи.

Научният комитет на Третата педиатрична среща „С грижа за децата“ бе с председатели проф. Иван Литвиненко и доц. Даниела Авджиева-Тзавелла и членове проф. Анна Кънева, проф. Боряна Аврамова, проф. Добрин Константинов, проф. Ива Стоева, проф. Пенка Переновска, проф. Стефан Стефанов, доц. Албена Телчарова, доц. Анна Дашева, доц. Гергана Петрова, доц. Елена Георгиева, доц. Йорданка Узунова, доц. Мария Гайдарова, доц. Николай Сапунджиев, доц. Радка Савова, доц. Ралица Георгиева и доц. Христо Златанов.

Богатата програма на срещата включваше научни сесии, сателитни симпозиуми и представяне на клинични случаи в различни сфери на медицината, сред които неврология, генетика и редки болести, онкохематология, нефрология, ендокринология, детска психиатрия, ортопедия и травматология, хранене при децата.

Така например бяха разгледани темите „Спектър на неврологичните усложнения след Ковид-19: Остра постинфекциозна атаксия и синдром на Гилен-Баре?“, представен от д-р Теодора Панева, „Синдром на Cockayne“ от д-р Боряна Христова, „Невронална цероидлипофусциноза с представяне на два случая със започнато ензим-заместващо лечение в България“ от д-р Геновева Тачева и проф. Иван Литвиненко. Проф. Литвиненко представи и темата „Дистонии в детска възраст“, „Нови възможности при диагностиката и лечението на Прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен. Клиничен случай“, но и други важни лекции. Неврологичните теми продължиха и с „Епилептичен статус – новости в определението, прогнозата и лечението“, представени от д-р Геновева Тачева, „Главоболие в детска възраст – диференциална диагноза“ с лектор доц. Илияна Пачева и други интересни лекции на специалисти.

В програмата бе включена и лекция на проф. Виолета Йотова на тема „Навременната диагноза при родените малки за гестационната си възраст – ползи и клопки“. Проф. Йотова представи и лекция на тема „Ендженла – новият растежен хормон за приложение веднъж седмично“.

На вниманието на участниците бяха представени и темите „COVID-19 при деца с вродени грешки на обмяната“ с лектор д-р Траян Делчев, „Нарушения в половото развитие“, представени от д-р Мария Средкова, „Парентерално хранене в педиатрията“ с лектор д-р Мила Байчева и други.

Сред темите в сферата на ортопедията и травматология бяха „Асептични некрози“, представени от д-р Райчо Кехайов, „Болки на растежа“ с лектор проф. Христо Георгиев, „ДЦП – ортопедични проблеми на долни крайници“ от доц. Венелин Алексиев и други задълбочени презентации.

Д-р Момчил Баев разгледа темата „Комуникация с пациенти за подобряване на ваксинационното покритие в България и обхват с педиатрични ваксини срещу COVID-19 в детска популация 5–18 г.“

Богатата програма включваше и други интересни и полезни теми от различните области на медицината, касаещи и педиатричните грижи.

Публикация на medicalnews.bg