СТРАНИЦИ

7 април – Световен ден на здравето и празник на МУ-София

Уважаеми колеги,

По традиция, 7 април – Световния ден на здравето, академичната общност на Медицински университет – София чества и като свой празник, в който отчитаме успехите в научноизследователската и преподавателска дейност. В настоящия момент в условията на глобална криза, светът, а и всеки от нас поотделно е изправен пред предизвикателствата на новите измерения.

Днес не е ден за празнуване, а повод още веднъж да направим равносметка на професията, която сме избрали. Да пренебрегнеш себе си, за да служиш на другите, не е лек избор! Призванието да спасяваме човешки животи не е само професия, а мисия придобиваща ново значение в условията на пандемия.

От името на Академичното ръководство на МУ-София Ви благодаря за достойния и всеотдаен труд, и от сърце Ви пожелавам здраве, кураж и професионални успехи за благото на обществото!

Проф. д-р Виктор Златков, дм

Ректор на МУ-София