СТРАНИЦИ
проф. Момеков говори пред конгреса

VIII Конгрес по фармация с международно участие проведе Българското научно дружество по фармация

Под патронажа на ректора на Медицински университет-София акад. Лъчезар Трайков, дмн, от 27 до 30 април 2023 г. в хотел Рила, к.к. Боровец, се проведе VIII Конгрес по фармация с международно участие, под мотото “Escape from the Pandemonium: Pharmaceutical Restart 2023”, организиран от Българското научно дружество по фармация.
В конгреса взеха участие над 330 делегати от страната, в това число експерти от Австрия, България, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Северна Македония и Унгария. Като представител на обществото във форума участие взе и Йордан Йовчев – шампион и посланик на здравословния начин на живот. Модератор на конгреса бе водещият на предаването Панорама по БНТ Бойко Василев.
В научната програма бяха засегнати редица проблеми на съвременната фармацевтична и биомедицинска наука, като бяха изнесени 96 доклада и над 100 постерни презентации. Конгресът бе реализиран като фармацевтична асамблея с участието на утвърдени родни и международни експерти в областта на всички сфери на фармацията и лекарствознанието.
Конгресът бе проведен с подкрепата на БФС, като високото ниво на научната програма даде основание той да бъде сертифициран с 30 кредитни точки от съсловната организация. Това утвърждава този традиционен форум като най-висока трибуна за представяне на новостите и иновациите в областта на фармацевтичната наука и практика у нас.
“Пандемията ни изправи пред много въпроси като лекари, специалисти и граждани. Нито една държава не беше наистина подготвена да се справи с извънредна ситуация от такъв мащаб. Това време беше невероятно трудно, но се оказа много поучително и продуктивно на идеи, иновации, научни постижения и сплотеност в усилията да се запази човешкия живот. В този ред на мисли тематиката на конгреса е изключително актуална и важна за бъдещото развитие на медицинската и фармацевтична наука, за да направим равносметка на това, което научихме и на въпросите, на които предстои да отговорим в бъдеще“, каза пред делегатите ректорът на МУ-София акад. Лъчезар Трайков.


В края на научната програма се проведе дискусията, озаглавена „Бягство от пандемията – фармацевтичен рестарт 2023 г“. Участниците в панела бяха подбрани за да представят различните гледни точки – на бизнеса, на академичните среди, на образованието, на дистрибуторите, както и на обществения интерес в едно забързано време на навлизане на нови технологии и иновации, изкуствен интелект, телемедицина и т.н., несъмнено катализирани от пандемията.
На конгреса бяха дискутирани и предизвикателствата пред фармацията като микс от теория и практика на лекарствознанието, добри практики, индустрия и иновации, високи образователни стандарти, законодателство и регулации, дистрибуция на едро и доставка на лекарства в аптечната мрежа, лекарствена информация за лекарствата и все по-често удобен за потребителите център за достъп до първични здравни грижи, фармацевтични грижи и point-of-care диагностика.
Форумът бе окачествен от участниците в него като най-висока трибуна на фармацевтичната наука, практика и иновации.