СТРАНИЦИ

8 ДЕКЕМВРИ ПО ТРАДИЦИЯ НЕУЧЕБЕН ДЕН

По традиция и съгласно Заповед РК-36-2834/05.12.2023 г. на ректора акад. Лъчезар Трайков, студентския празник 8-ми декември 2023 г. е обявен за свободен от учебни занятия ден за всички студенти на Медицински университет- София.

Весел празник, скъпи студенти!