СТРАНИЦИ

8 ДЕКЕМВРИ ПО ТРАДИЦИЯ НЕУЧЕБЕН ДЕН

По традиция и съгласно Заповед РК-36-2668/01.12.2022 г. на ректора акад. Трайков, студентския празник 8-ми декември 2022 г. е обявен за свободен от учебни занятия ден за всички студенти на Медицински университет- София.