СТРАНИЦИ

8 ДЕКЕМВРИ ПО ТРАДИЦИЯ НЕУЧЕБЕН ДЕН

По  традиция и съгласно Заповед РК-36-4381/26.11.2020 г. на ректора акад. Трайков, студентския празник 8-ми декември 2020 г. е обявен за свободен от  учебни  занятия ден за всички студенти на Медицински университет- София.