СТРАНИЦИ
Президента Румен Радев и акад. Лъчезар Трайков по време на награждаването

Акад. Лъчезар Трайков получи Почетния знак на Президента

На тържествена церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев удостои с Почетния знак на президента бившия ректор на МУ-София акад. Лъчезар Трайков, дмн.

Акад. Трайков беше награден във връзка с неговата 65-годишнина, за значим принос като уважаван лекар, изтъкнат учен и университетски преподавател в областта на неврология, както и за заслугите на неговата цялостна дейност към развитието и международния авторитет на съвременната българска медицинска научна школа.

Между наградените са и чл.-кор. д.б.н. Илза Пъжева, чл.-кор. д.н. Иван Гранитски, проф. д.и.н. Андрей Пантев, проф. д-р Греди Асса и д-р Ваня Монева.

Държавният глава изрази своята признателност към техния „безспорен принос за утвърждаването на нашия национален дух и самочувствие, за развитието на българската култура, образование и наука“. „Вашият труд, талант и значими успехи са важна част от достиженията на нашата страна в областите, в които вие сте безспорни авторите и водещи изследователи“, каза Радев.

„Особено съм развълнуван, защото не се случва много често хора от нашите области да получат признание, положителна оценка за своя труд и успехи“, каза от името на отличените акад. Лъчезар Трайков. „В нашата работа имаме нужда от подкрепата на управляващите, които, за съжаление, не винаги съвсем адекватно приемат предимствата и промените, улисани в техните политически цели и амбиции не съумяват да надскочат злободневието и не успяват да дефинират приоритетите на нашия обществен живот, свързани с наука, образование, изкуство и култура“, коментира акад. Трайков.