СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Уведомяваме Ви, че на   26.10.2023 г. / четвъртък / от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория  № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1.

 Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

1.Вземане на решение за обявяване на Общо Отчетно- изборно събрание на Медицински университет – София за довършване на мандат 2020-2024 г.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

2. Утвърждаване на следните конкурси по предложение на СМН, със срок за подаване на документите – 1 месец:

            – Конкурс “ГРАНТ-2024” за преподаватели на основен трудов договор, сформирали екипи, базирани в звена на МУ-София;

            – Конкурс “ГРАНТ-2024” за преподаватели на основен трудов договор, сформирали екипи, базирани в Университетските болници;

            – Конкурс “Млад изследовател-2024” за докторанти на МУ – София.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

3. Утвърждаване на предложение на Съвета по медицинска наука при МУ-София за награждаване на изследователски екипи с награден знак “Signum Laudis pro Scientiae Meritis“ за най-успешен проект „Грант’2020“ и „Грант’2021“ и на докторанти с грамота за най-успешен проект „Млад изследовател’2020“ и „Млад изследовател’2021“ в МУ-София.

Докл: Проф. В.Петкова, дфн

4. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет – София.                                                                         

 Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

5. Актуализиране на таксите за обучение на студенти срещу заплащане  по чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО във връзка с промяна на коефициентите  по професионални направления за бюджетната 2023 г.                                                                                       
Докл: Р. Щербаков

6. Приемане за сведение на информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София.   

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

7. Разни

  РЕКТОР:
 АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн