СТРАНИЦИ

БАН избра чл.кор проф. Чавдар Славов за академик

Академик Чавдар Славов, дмн е международно признат специалист уролог.

Завършва медицина през 1979 г. във Висш Медицински институт – София, От 1984 г. до 1987 г. е старши, а след това и главен асистент в Катедрата по Урология – Медицинска академия –София. През 2007г. му е присъдена научна степен „Доктор на медицинските науки“ след защита на дисертационен труд на тема „Съвременни тенденции в реконструктивната хирургия на мъжката уретра“. През 2008г. му е присъдено научно звание „Професор“ в Медицински факултет на МУ София. През 2014г. е избран за член кореспондент на БАН.

Бил е зам.-декан на Медицински факултет, МУ-София от 2004 до 2008 г., а в момента преподава в катедра Урология.  От 2009 до 2013г. е началник „Клиника по Урология“, УМБАЛ „Александровска“. Бил е национален консултант по Урология,  От 2013 до 2014 г. е зам.-министър на здравеопазването.

Има над 300 научни труда, от които 198 в научни списания и сборници, четири статии публикувани в Nature Genetics, 15 монографии и учебници и 13 рационализации и изобретения.