СТРАНИЦИ

БАН избра зам.-ректора на МУ-София проф. Цветалина Танкова за член – кореспондент

Събранието на академиците на заседание вчера избра в областта „Медицински науки” проф. Танкова за член-кореспондент на БАН.

Изявен специалист в областта на ендокринологията и по-специално захарния диабет. Международно признат учен и създател на школа в България. Ръководител на Катедрата по ендокринология, МФ, МУ-София и началник на Клиниката по диабетология в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, София. Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране на Медицински универститет- София.

Има над 220 публикации, от които 91 в списания с импакт фактор, над 5200 цитирания на научните трудове в международни бази данни. h index 29 През 2020г. получава награда „Питагор“ на МОН за утвърден учен в категория „Здраве и медицински науки“.

ЧЕСТИТО!